UPCE

Naši studenti brojí proti viru. Tisknou štíty i šijí roušky

28. 4. 2020

„Zapojil jsem se proto, že jsem chtěl pomoct těm, kteří to potřebují,“ říká jeden ze studentů a ztotožňují se s ním i ti další. Studují Dopravní fakultu Jana Pernera a rozhodli se pomáhat v boji proti koronaviru. Každý jiným způsobem: někdo vyrábí roušky, jiný tiskne na 3D tiskárně štíty a komponenty pro jejich výrobu. Společně chrání zdravotníky a lékaře a všem pomáhají s nejvyšším nasazením.

Do výroby komponentů pro štíty se pustil například doktorand Jiří Šlapák, který na Dopravní fakultě Jana Pernera studuje technicky zaměřený studijní program Dopravní prostředky a infrastruktura. „Výroba jednoho kusu trvá přibližně 1,5 hodiny a tisknu jich 6 najednou. Tiskárna je v chodu celkem 18 hodin denně,“ popisuje Jiří Šlapák. „Přítelkyně pracuje ve zdravotnictví, a tak vím, jak komplikované je v této době získat nějaké ochranné pomůcky,“ dodal.

Tiskne celé Česko

Výtisky se posílají nezkompletované zdarma poštou, která je sváží na pracoviště v Olomouci. Odtud putují do Chrudimské nemocnice, kde je další lidé ve sterilním prostředí kompletují a důkladně dezinfikují. Hotové výrobky se distribuují po celé republice tam, kam je potřeba. V rámci výzvy Tiskne celé Česko už lidem pomohlo více než 33 tisíc kusů obličejových štítů. „Celkem jsem vyrobil 135 komponentů na výrobu štítů,“ doplňuje doktorand.

Jeho kolega Martin Řezáč vyrábí také a dokonce vlastní firmu, která denně produkuje 50–100 štítů. „Průměrně vyrábíme asi 80 štítů každý den v závislosti na vlastních potřebách firmy. Výrobky dodáváme do Domu dětí a mládeže Prostějov, kde vše kompletují, a pak rozvážejí na konkrétní zdravotnická místa a k daným lékařům,“ říká Martin Řezáč.

Šijí se také roušky

Do roušek se firma Martina Řezáče pustila také. Ušila přibližně 800 kusů nejen pro vlastní potřebu. Nebyly určeny pro zdravotníky, ale další osoby. Kvůli rychlosti je ani nepřekreslují a nestříhají, ale rovnou pálí laserem a pak sešívají.

Do výroby roušek se zapojila i dvojice studentek z fakulty. První roušku jsem se rozhodla ušít, abych pomohla své kamarádce, která pracuje v supermarketu,“ říká studentka Viktoriia Savinova, která studuje Dopravní management, marketing a logistiku v bakalářském stupni studia. Na začátku šila dokonce ručně, později jí půjčila šicí stroj jedna ze zaměstnankyň univerzity. Viktoriia se současně zapojila do skupiny  Ambasadorů Univerzity Pardubice, tedy aktivních studentů, kterým není lhostejné, co se kolem nich děje. Více o projektu zde.

Studentka Šárka Vančurová předala více než 70 roušek obyvatelům chráněného bydlení a seniorům v Olešnici. Zásobila také rodinu i známé a celkově ušila přes 150 roušek. „Ráda tvořím, a tak pro mě bylo spojení šití roušek a jejich darování nejvhodnější variantou, jak pomoci tam, kde je potřeba,“ říká Šárka, studentka navazujícího studia Dopravního inženýrství a spojů.

TEXT: Lenka Machačová / FOTO: archiv studentů DFJP