UPCE

Nový studentský koutek Správy železnic pro studenty DFJP

9. 12. 2021

V pátek 3. 12. byl předán studentům DFJP nový studentský koutek Správy železnic. Pásku slavnostně přestřihli generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda společně s děkanem DFJP Liborem Švadlenkou za přítomnosti dalších zástupců univerzity a Správy železnic.

Studenti naší fakulty tak získali další prostor k odpočinku, kde mají zároveň možnost dozvědět se více o Správě železnic, která se může stát jejich budoucím zaměstnavatelem.

„Jsem rád, že právě se Správou železnic, která je naším dlouholetým partnerem, máme tu čest otevírat další studentský koutek,“ uvedl děkan DJFP Libor Švadlenka. „Díky této spolupráci bylo na naší fakultě nedávno otevřené nové Centrální dispečerské pracoviště. Se Správou železnic také spolupracujeme při organizaci některých předmětů, závěrečných prací našich studentů napříč studijními programy nebo přednáškách expertů ze Správy železnic a při mnoha dalších příležitostech. Doufám, že tato naše nastavená spolupráce bude pokračovat a bude se ještě více prohlubovat.

Přeji našim studentům, aby svůj nový studentský koutek rádi využívali ve chvílích volna mezi výukou a přicházeli zde na řadu skvělých myšlenek, které by poté mohli uplatnit v praxi třeba například u Správy železnic, kam po skončení studia přijdou pracovat,“ dodal pan děkan na závěr.

V novém studentském koutku se mohou studenti dozvědět více informací o Správě železnic nebo si odpočinout třeba u záznamu videomappingu na Fantově kavárně na Hlavním nádraží v Praze.