Nový studijní program Transport Operations Management získal akreditaci

15. 7. 2022

Dopravní fakultě Jana Pernera byla udělena akreditace pro dvouletý navazující magisterský studijní program Transport Operations Management (TOM) vyučovaný v anglickém jazyce. Výuka tohoto programu, který je určen zahraničním i českým studentům, bude zahájena v akademickém roce 2023/2024.

Na výuce se podílí 17 akademických pracovníků ze tří kateder (katedry technologie a řízení dopravy, katedry dopravního managementu, marketingu a logistiky a katedry informatiky a matematiky v dopravě). Jejich cílem je, aby se ze studentů TOMu stali odborníci, kteří budou umět řešit plánovací a optimalizační úlohy osobní i nákladní dopravy, vnitropodnikové i externí logistické procesy nebo dopravní obslužnost územních celků.

Vedle prohloubení vědomostí z bakalářského studia se studenti naučí sledovat aktuální trendy v dopravě, logistice a souvisejících oblastech. Po studiu najdou uplatnění v nadnárodních i domácích společnostech nabízejících služby v osobní či nákladní dopravě, v logistice, u operátorů kombinované dopravy, ale také v oblasti výzkumu a vývoje. Další uplatnění mohou absolventi najít v odborných organizacích, státní správě, samosprávě nebo u organizátorů veřejné dopravy v krajích. Mohou také pokračovat ve studiu v rámci doktorských studijních programů.