Ohlednutí za akcemi k 25. výročí založení DFJP

20. 9. 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera slaví v roce 2018 čtvrt století od svého založení. K tomuto významnému výročí se konalo několik významných akcí. Za přítomnosti čelních představitelů Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera a společnosti Českých drah byla slavnostně pokřtěna lokomotiva 151.006-4, kterou nyní můžete potkávat na trati  Praha – Pardubice – Olomouc – Ostrava – Žilina a Praha – Ústí nad Labem. Návazně se uskutečnila VII. mezinárodní vědecká konference, v rámci níž byl zorganizován také akademický obřad spojený s udílením medailí děkana Dopravní fakulty Jana Pernera.

České dráhy jsou jedním z  nejvýznamnějších a dlouholetých partnerů Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Společnou lokomotivu pokřtil dne 6. září na prvním nástupišti pardubického hlavního nádraží ředitel odboru obchodu osobní dopravy Českých drah Jiří Ješeta, primátor města Pardubic Martin Charvát, náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš, rektor Univerzity Pardubice Jiří Málek a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Libor Švadlenka. Děkan fakulty ve svém projevu vyzdvihl především účelnost spolupráce akademické sféry a praxe a popřál fakultě mimo jiné hodně úspěšných absolventů, kteří najdou uplatnění například právě u společnosti České dráhy.

Samotný projekt společné vizualizace lokomotivy byl náročný a trvalo více než rok, než se původní myšlenka přetavila v realizaci“ říká proděkan pro rozvoj Dopravní fakulty Jana Pernera Radovan Soušek, který projekt inicioval. „Samotná lokomotiva vznikla modernizací řady 150. Svým výkonem 4000 kW je určena pro stejnosměrné napětí 3 000 V a vozbu těžkých rychlíků s maximální rychlostí 160 km/h,“ doplňuje proděkan Soušek technické informace o lokomotivě. Základem barevného provedení lokomotivy jsou odstíny modrých a bílých barev – tedy barev, které používá, jak Dopravní fakulta Jana Pernera, tak i společnost České dráhy. Na lokomotivě je i červená barva – barva Univerzity Pardubice.

Při příležitosti 25. výročí fakulty se také 6. a 7. září konala VII. mezinárodní vědecká konference a slavnostní večer, jehož součástí byl akademický obřad. V rámci slavnostního akademického obřadu udělil děkan fakulty Libor Švadlenka medaile zakladatelům fakulty, dlouholetým významným akademickým pracovníkům Dopravní fakulty Jana Pernera a také významným dlouholetým externím spolupracovníkům fakulty. „Letošní ročník konference byl již sedmým setkáním odborníků z oblasti dopravy. Byly zde řešeny otázky z oblasti dopravní infrastruktury, logistiky, dopravního managementu či dopravních prostředků. Podtitul letošního setkání zněl „Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě“, takže důraz byl kladen na nové (efektivní) způsoby dopravy zboží i osob z různých pohledů. Konference umožnila setkání odborníků nejen z České republiky, ale z celé střední a východní Evropy. Díky výměně zkušeností účastníci získali přehled o odborných zaměřeních ostatních institucí, což mnohdy umožní vzájemnou spolupráci ve výzkumu, a to jak v základním, tak i v aplikovaném,“ říká proděkan pro vnitřní záležitosti a propagaci fakulty Pavel Švanda. Konference byla rozdělena do několika tematických bloků - technologie a management v dopravě,  dopravní prostředky a infrastruktura, historie dopravy a poštovní služby a e-komunikace – tato poslední sekce byla uspořádána jako další ročník konference IPoCC (International Postal and e-Communications Conference) pravidelně pořádané Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Ing. Lenka Machačová
Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP