Oslavami železničáře Pernera odstartoval Festival železnice/silnice 2019

26. 9. 2019

Pardubice mu vděčí za průmyslový rozvoj. Celý Pardubický kraj protíná jeho klíčový železniční koridor. Řeč je o projektantovi a staviteli železnic Ing. Janu Pernerovi, který je dnes po právu označován za jednoho z průkopníků dopravy v českých zemích. V těchto dnech si připomínáme 204. výročí jeho narození a současně i 174. výročí jeho tragického úmrtí.

Společnost Jana Pernera každoročně pořádá na Městských hřbitovech v Pardubicích vzpomínkový akt. Za účasti mnoha významných hostů si tak připomíná nejen obě zářijová výročí, ale také odkaz a dílo slavného železničáře. Ač rodák ze středočeských Bratčic, ovlivnil zejména rozvoj Pardubic a Pardubického kraje, když svým rozhodnutím vést železnici z Olomouce do Prahy nížinatým Polabím učinil z regionu dopravní křižovatku dnešní České republiky.

„Říkáme to každý rok a do budoucna stále opakovat budeme – takových lidí, jako byl Jan Perner, je třeba si vážit a odkazovat se na jejich dílo. Perner trasoval železniční trať, která je dnes vytíženým mezinárodním koridorem a obávám se, že kdyby ji tehdy Perner nepostavil, dnes by Pardubice nebyly tím, čím jsou. Je také neuvěřitelné, za jak krátkou dobu v polovině 19. století uměli železnici rychle postavit. To si vyžaduje obdiv a poděkování,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Vzpomínkového aktu u hrobu Jana Pernera se účastnila celá řada hostů. Poklonit se památce projektanta a stavitele Jana Pernera přišla například místopředsedkyně Senátu ČR Miluše Horská, náměstek primátora města Pardubice Jan Mazuch, starosta Městského obvodu Pardubice V Jiří Rejda nebo děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice Libor Švadlenka. „Pro naši fakultu a její zaměstnance je velkou ctí a inspirací mít tohoto významného projektanta a stavitele ve svém názvu, a to již od svého vzniku v roce 1993,“ uvedl děkan Dopravní fakulty Jana Pernera Libor Švadlenka.

Vzpomínkový akt se konal u rodinné hrobky rodiny Pernerových a Machoňových, která je autorským dílem architekta Ladislava Machoně. Hrobku v roce 2014 zrekonstruovala a veřejnosti předala nezisková organizace Společnost Jana Pernera, která iniciovala také sochu Jana Pernera na pardubickém Přednádraží a udělení čestného občanství města Pardubice Janu Pernerovi in memoriam.

„Nejen Jan Perner, ale také třeba Jan Kašpar a další osobnosti pomáhaly v historii utvářet podobnu našeho města a jeho význam v dnešním světě. Je naší povinností si je připomínat. Město Pardubice se zapojuje a podporuje projekty, které mají smysl, a také samo slavným rodákům věnuje svou pozornost,“ okomentoval náměstek primátora města Pardubice Jan Mazuch. „Město Pardubice zažilo několik milníků, které určily směr jeho rozvoje. Za ten nejdůležitější můžeme považovat trať z Olomouce do Prahy, která vede přes Pardubice a která zajistila průmyslový rozvoj města. Největší podíl na to má Jan Perner, za což mu patří poděkování a úcta," dodal Mazuch.

Vzpomínkovým aktem u hrobu Jana Pernera byl současně oficiálně odstartován i letošní ročník Festivalu železnice / silnice 2019. „Jeho cílem je šířit osvětu a povědomí nejen o životě a díle Jana Pernera, ale prezentovat a propagovat klíčové rozvojové projekty v dopravě,“ připomíná předseda Společnosti Jana Pernera Jiří Kotyk.

Symbolickou „předpremiérou“ byla na konci srpna instalace putovní výstavy v Kulturním parku Pardubice, odtud se expozice přesune například na Regionální Den železnice v České Třebové nebo do haly pardubického nádraží. Novinkou je desková vědomostní hra, která zábavnou formou vzdělává nejen děti, ale i dospělé.

Zdroj: Pardubický kraj

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy