PF 2020

23. 12. 2019

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti, příznivci naší fakulty,

jménem vedení Dopravní fakulty Jana Pernera a jménem svým přeji Vám všem do blížících se vánočních svátků hlavně hodně klidu a pohody s vašimi nejbližšími. Do nového roku pak hodně zdraví, štěstí a pracovních i studijních úspěchů.

Libor Švadlenka
děkan