POUŽITÍ GEORADARU VE STAVITELSTVÍ - TECHNICKÝ SEMINÁŘ 13. 10. 2022

3. 10. 2022

Termín: 13. října 2022, 8:00 - 16:30 

Výukové a výzkumné centrum v dopravě v Doubravicích, Pardubice

Použití georadaru ve stavitelství – technický seminář (upce.cz)

Technický seminář je organizován Katedrou dopravního stavitelství a společností GEFOS a.s. (zastoupení výrobců IDS GeoRadar a Leica Geosystems v ČR).

Cílem je uskutečnit setkání uživatelů GPR a zástupců společností/organizací využívajících výsledky GPR průzkumu a diagnostiky. Součástí bude prezentace GPR vybavení a ukázka měření.

Účast na semináři je zdarma.

Registrace