Pozvánka na shromáždění akademické obce

7. 5. 2012

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice

svolává

shromáždění

akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera

Program:

  1. Zahájení
  2. Diskuze o současné situaci na DFJP a o koncepcích budoucího vývoje DFJP
  3. Zakončení

Shromáždění se uskuteční
17. 2. 2011 v přednáškové místnosti DB/B1 ve 14:30 hodin

Ing. Michaela Ledvinová
KTŘD