Přihlášky přijímáme až do konce června; přijímací zkoušky nejsou

31. 3. 2020
  • U nás se můžete přihlásit ke studiu do 30. června 2020 do bakalářských studijních programů a do 25. srpna 2020 také do magisterských studijních programů. 
  • Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia.
  • Do navazujících magisterských programů také bez příjímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia.
  • Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme do 30. 6. 2020.
  • Dodání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a jeho dodatku požadujeme do 25. 8. 2020.
  • Vzhledem k současné mimořádné situaci je možné, že dojde ke změně. Je pro nás důležité vyjít uchazečům maximálně vstříc.
  • Veškeré Vaše dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu studijni.dfjp@upce.cz. Sledujte nás také našich sociálních sítích - Facebooku a Instagramu

Jak se přihlásit ke studiu      E-přihláška     Proč studovat u nás