Aktuální informace pro uchazeče a 2. kolo přijímacího řízení

17. 7. 2020

Podávání přihlášek

Bakalářské studium

 • Přihlášku do druhého kola přijímacího řízení můžete podat od 20. 7. 2020 do 25. 8. 2020
 • Do bakalářského studia přijímáme uchazeče bez přijímacích zkoušek na základě výsledků středoškolského studia.
 • Dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a vysvědčení z posledního ročníku střední školy požadujeme do 25. 8. 2020 u studijního programu Dopravní technologie a spoje a do 15. 9. 2020 u studijních programů Technologie a management v dopravě, Dopravní stavitelství a Technika, technologie a řízení letecké dopravy  Nemůžete-li v daném termínu uvedené dokumenty dodat.

Navazující studium

 • Do magisterských studijních programů je možné se přihlásit do 25. 8. 2020. Druhé kolo přijímacího řízení se neuskuteční
 • Uchazeče přijímáme bez příjímacích zkoušek na základě hodnocení závěrečné práce, předmětů u SZZ a studijního průměru v průběhu studia
 • Dodání úředně ověřené kopie bakalářského diplomu a jeho dodatku požadujeme do 25. 8. 2020. Nemůžete-li v daném termínu uvedené dokumenty dodat

Lékařské potvrzení nepožadujeme. Vyjímkou je studijní program Technika, technologie a řízení letecké dopravy, kde je nutné dodat  osvědčení o zdravotní způsobilosti I. nebo II. třídy pro letecký personál do 15. 9. 2020.

Výsledky

Bakalářské studium

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde a to nejpozději do 31. 8. 2020 ve studijním programu Dopravní technologie a spoje a do 18. 9. 2020 v ostatních studijních programech.

Navazující studium

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny pod evidenčním číslem uchazeče zde a to nejpozději do 31. 8. 2020.

Výsledky přijímacího řízení

Zápisy

Bakalářské studium

 • Zápis do bakalářského studia proběhne v týdnu od 21. 9. 2020 - 25. 9. 2020 v budově DFJP UPa, Studentská 95. O konkrétním termínu Vás budeme informovat e-mailem, který jste  uvedli v přihlášce. 
 • S sebou si přineste psací potřeby a aktuální průkazovou fotografii formátu 35x45 mm.
 • Účast na zápise je povinná. Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit v daném termínu, můžete pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským průkazem a k tomuto účelu určenou úředně ověřenou plnou mocí.

Navazující studium

 • Zápis do navazujícího studia proběhne v týdnu od 7. 9. - 11. 9. 2020 v budově DFJP UPa, Studentská 95. O konkrétním termínu Vás budeme informovat e-mailem, který jste uvedli v přihlášce.
 • S sebou si každý uchazeč přinese psací potřeby a 2 ks aktuálních průkazových fotografií formátu 35x45 mm.
 • Účast na zápise je povinná. Pokud se nemůžete z vážných důvodů k zápisu dostavit v daném termínu, můžete pověřit zápisem osobu, která se u zápisu prokáže svým občanským průkazem a k tomuto účelu určenou úředně ověřenou plnou mocí.

Veškeré Vaše dotazy můžete zasílat na e-mailovou adresu studijni.dfjp@upce.cz. Sledujte nás také našich sociálních sítích - Facebooku Instagramu

Jak se přihlásit ke studiu      E-přihláška    Vyberte si obor/specializaci