Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2012/13

29. 8. 2012

Přijímací řízení do navazujícího magisterského studia 2012/13

Přijímací testy 6.září 2012 budou absolvovat pouze uchazeči na studijní obor DMML  v prezenční a kombinované formě studia  (jedná se o uchazeče, kteří neukončili bakalářské studium na DFJP v oboru DMML nebo MMLS  a k určenému termínu 15.8.2012 odevzdali požadované úředně ověřené kopie - diplom a dodatek k diplomu).

Přijímací testy se budou konat  6.9.2012 od 8,30 hod. v budově DFJP - učebna DB B4. Pozvánky budou rozeslány.

Všichni uchazeči oboru DMML, včetně absolventů bakalářského studia na DFJP,  najdou  výsledky přijímacího řízení  nejpozději od 12.září 2012 na internetových stránkách UPa  - www.upce.cz  (pod  univerzitním číslem, které se  vygenerovalo  každému uchazeči při podání elektronické přihlášky).

V případě přijetí ke studiu se uchazeči prezenčního studia dostaví na zápis, který se koná v pondělí 17. září 2012 od 12:00 hod. v budově Dopravní fakulty (posluchárna B1) - s sebou přinesou 3 ks fotografií formátu 35x45 a psací potřeby.

V případě přijetí ke studiu se uchazeči kombinovaného studia dostaví na zápis, který se koná v úterý 18. září 2012 od 12:00 hod. v budově Dopravní fakulty (posluchárna B1) - s sebou přinesou 3 ks fotografií formátu 35x45 a psací potřeby.

Uchazeči na všechny ostatní obory budou přijati (u absolventů bakalářského studia na cizích VŠ platí podmínka,  že k určenému termínu 15.8.2012 odevzdali požadované úředně ověřené kopie - diplom a dodatek k diplomu).  Termín zápisu je stejný jako u přijatých na obor DMML (viz výše).

Podmínky přijímacího řízení stanovuje směrnice 8/2011, kterou najdete na adrese: http://www.upce.cz/dfjp/studium/mag-stud/prav-prijriz-012-013.html

Aja Nevečeřalová
Studijní oddělení