Radioklub na Dopravní fakultě Jana Pernera

14. 3. 2012
Techničtí nadšenci Katedry informatiky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice založili RADIOKLUB s volacím znakem OK1KID.
 
Nápad spojení s radioamatéry z celého světa a založení radioklubu několika nadšenými pracovníky dopravní fakulty z léta loňského roku se začátkem ledna tohoto roku staly reálnými, když byla na střechu budovy dopravní fakulty ve Studentské ulici v Pardubicích – Polabinách nainstalována anténa, díky které je možné zahájit aktivní provoz, prozatím v pásmech VKV a UKV.
 
„Hlavní myšlenkou pro vznik radioklubu byla skutečnost, že rádio už dávno přestalo být v oboru zálib a koníčků výhradní doménou radioamatérů. Pracují s ním modeláři, experimentátoři s dálkovým příjmem rozhlasu a televize, uživatelé tzv. občanského pásma a mnozí další,“ říká jeden ze zakládajících členů radioklubu Ing. Josef Šroll, Ph.D., který dále pokračuje: „Amatérské vysílání žije, rozrůstá se a má přes milion příznivců po celém světě. Jedním z hlavních důvodů jeho obliby je, že trvale drží krok se vším novým, co se vyskytne v technice nejen radiového spojení.“
 
Radioamatéři si o navázaném spojení vyměňují potvrzení ve formátu pohlednice, tzv. QSL lístky. Kluby pak vydávají zájemcům sportovní trofeje či radioamatérské diplomy, kdy každý má specifické podmínky. Při příležitosti 20. výročí vzniku Dopravní fakulty Jana Pernera plánují členové radioklubu OK1KID vydat v roce 2013 pamětní diplom.
 
Zájemci o radioamatérské dění nejen z řady členů akademické obce Univerzity Pardubice jsou vítáni a mohou se kdykoli obrátit na stávající členy radioklubu osobně nebo e-mailem na adresu Josef.Sroll@upce.czneboIvan.Panuska@upce.cz.
 
Bližší informace:
Ing. Josef Šroll, Ph.D.
Dopravní fakulta Jana Pernera
Oddělení programových prostředků v dopravě
telefon 466 036 229
 
Ing. Valerie Wágnerová
kancléřka – mluvčí Univerzity Pardubice
telefon 466 036 555
Ing. Josef Šroll, Ph.D.
Oddělení programových prostředků v dopravě DFJP