Rok 2018 = 25 let DFJP

Rok 2018 je pro Dopravní fakultu Jana Pernera významným. V tomto roce naše fakulta oslaví 25 let svého působení. Jedna z akcí, která se pro tento rok připravuje, je VII. Mezinárodní vědecká konference s mottem Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě. Konference se uskuteční 6. a 7. září 2018. Pravidelně Vás budeme informovat o přednášejících a účastnících.