Seminář Evropské železnice a jednání předsednictva IFEF na DFJP

8. 3. 2019

Mezinárodní seminář „Eŭropaj fervojo – Evropské železnice“ pořádala 26. 2. 2019 DFJP, katedra technologie a řízení dopravy společně s Českým železničářským esperantským svazem (ČŽES) a Mezinárodní federací železničářů esperantistů (IFEF). Přes 30 účastníků – studentů, akademiků i ostatních zájemců o problematiku železniční dopravy i esperanto vyslechlo 5 přednášek z oblasti provozu (Model Karlsruhe), normalizačního procesu (Jak vznikají technické normy v EU), zabezpečovací techniky (Diagnostika pohybujících se železničních vozidel v ČR) a dopravně-urbanistických vztahů (Nová železniční stanice Køge Nord a Terminál pro vysokorychlostní dopravu Bologna Centrale). Všichni přednášející (Německo, Dánsko, Rumunsko, ČR, Itálie) hovořili v esperantu, přednášky i diskuse byly tlumočeny do češtiny. Tím se účastníci semináře názorně přesvědčili, že tento mezinárodní jazyk lze užít i na odborné úrovni.

Návazně na seminář proběhl další odborný program - exkurze do Dopravního sálu a jednání předsednictva IFEF. Na schůzce s děkanem fakulty byla podepsána Smlouva o spolupráci mezi DFJP, ČŽES a IFEF a představena vize budoucích aktivit v rámci trojstranné spolupráce na odborné úrovni. IFEF v rámci svého projektu podpory studentů nabízí mj. finanční podporu účasti vybraných studentů na mezinárodních seminářích nebo kongresech. Kontaktní osobou na DFJP je pan docent Matuška, který případným zájemcům sdělí podrobnosti a podmínky zařazení do projektu.

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

Oddělení teorie dopravy a řízení