Semináře Historie dopravy

19. 9. 2019

Když se v září roku 2015 konala VI. konference Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP), projevili její účastníci velký zájem o sekci Historie dopravy. Z důvodu vymezeného času pro jednání této sekce neodezněly všechny přihlášené příspěvky. To vedlo k myšlence pokračovat v problematice historie dopravy formou seminářů.

Jako vhodné místo pro pořádání bylo zvoleno Vzdělávací a informační pracoviště DFJP v Praze. Organizace a gesce seminářů se ujal prof. Mojžíš, administrativní a propagační záležitostí si vzala na starost Ing. Šáfrová. Účast na seminářích je bezplatná, přihláška není potřebná, semináře jsou otevřeny pro široký okruh zájemců.

První seminář proběhl v únoru 2016 a dosud se jich v cyklu uskutečnilo na různá témata celkem 48. Semináře se konají obvykle 2x měsíčně vyjma prázdnin. Program seminářů je připraven na několik měsíců předem. Na seminářích přednášejí významné osobnosti, špičkoví dopravní odborníci.

V databázi je cca 130 účastníků.  Průměrná účast na semináři je 40 přátel historie dopravy (špičkově to bylo až 60) z Prahy i ze širšího okolí. Jsou mezi nimi jednak senioři, kteří roky pracovali v dopravě a doprava se stala jejich životní láskou (mnozí už překročili věk 75 let), dále ještě aktivní zaměstnanci nejen v tomto odvětví a rovněž i mladá generace nadšenců, zajímajících se o historii dopravy. Nejmladším účastníkem byl dosud třináctiletý školák, velký fanda železnic.

Smyslem seminářů je také propagovat DFJP a plně využít její perfektní prostorové zázemí Vzdělávacího a informačního pracoviště. Semináře mají i svůj sociální význam, spočívající v setkávání těch, kteří se už nějaký čas neviděli či dosud třeba neznali. Po přednášce a diskusi se zapálení účastníci často nemohou rozloučit.  Zájem proslovit přednášku také mají někteří účastníci seminářů. Seminář má také web stránky, na které se ukládají se souhlasem autorů prezentace jejich přednášek   https://dfjp.upce.cz/semhido  přístupové heslo je Retro

V úterý 3. 9. 2019 se uskutečnil 48. seminář na téma „Historie a rekonstrukce Negrelliho viaduktu“ s mimořádným programem:

12:00 – 13:30 hod: Zahájení na Vzdělávacím a informačním pracovišti Dopravní fakulty Jana Pernera, přednáška Ing. Tomáše Martínka, SUDOP Praha „Historie a rekonstrukce Negrelliho viaduktu“, poučení o bezpečnosti, přesun na  Autobusové nádraží Florenc.

13:30 – 14:30 hod: Exkurze pozemní cestou mimo obvod staveniště z veřejných prostor Autobusového nádraží Florenc a z chodníku ul. 1. Pluku.

14:30 – 16:00 hod: Fyzicky náročná exkurze po Negrelliho viaduktu do Buben a zpět s výkladem Ing. Martínka

Ing. Pavla Šáfrová - vedoucí pracoviště Vzdělávací a informační pracoviště DFJP - Praha

prof. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc. - Katedra technologie a řízení dopravy

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
true
Tiskové zprávy