Setkání regionálních letišť ČR a SR

V Pardubicích proběhlo dvoudenní mezinárodní setkání regionálních letišť. U příležitosti otevření nového terminálu na letišti v Pardubicích se vedení East Bohemian Airport, a.s. rozhodlo pozvat do východních Čech všechny své partnery na společné setkání. Cílem tohoto setkání by mělo být pravidelné osobní setkání s úmyslem propojit pracovníky jednotlivých oddělení. Mělo by dojít k navázání ještě větší užší spolupráce regionálních letišť zvláště v řadě oblastí, které tato letiště propojují. Společným záměrem by také mělo být nalezení postavení regionálních letišť v České Republice a v síti letecké dopravy, podpory a začlenění do infrastruktury každého regionu i celé České Republiky. Na konferenci, která probíhala v novém terminálu Jana Kašpara, vystoupili profesionálové ve svém oboru. Svou prezentaci představili zástupci Ministerstva dopravy, Úřadu civilního letectví a regionálních letišť z ČR a Slovenska. Úvodní slovo si vzal děkan Dopravní fakulty Jana Pernera, pan doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph. D.

Ing. Lenka Machačová

Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP

Zdroj: DAK production s.r.o.

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false
Aktualita (Katedry nebo strany)