Slavnostní křest lokomotivy DFJP a Českých drah

Uložit do kalendáře 06-09-2018 8:30 06-09-2018 8:30 Czech republic/Europe Slavnostní křest lokomotivy DFJP a Českých drah Všichni jste srdečně zváni na slavnostní křest lokomotivy Dopravní fakulty Jana Pernera a Českých drah, který proběhne ve čtvrtek  6. 9. od 8:15 hod. v železniční stanici Pardubice hl.n. Křest lokomotivy bude součástí VII. mezinárodní...
06. 09. 2018

Všichni jste srdečně zváni na slavnostní křest lokomotivy Dopravní fakulty Jana Pernera a Českých drah, který proběhne ve čtvrtek  6. 9. od 8:15 hod. v železniční stanici Pardubice hl.n.
Křest lokomotivy bude součástí VII. mezinárodní vědecké konference s podtitulem "Efektivní dopravou k udržitelné mobilitě", která je pořádaná k 25. výročí vzniku DFJP.

Dopravní fakulta Jana Pernera
doc. Ing. Radovan Soušek, Ph. D.
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.