Slavnostní otevření učebny logistiky ŠKODA UNI. Log a relaxační zóny

31. 10. 2019

Dne 24. října 2019 byla slavnostně otevřena učebna logistiky ŠKODA UNI. Log a relaxační zóna ŠKODA UNI. Space pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Symbolicky přestřihli pásku vedoucí Logistiky značky ŠKODA AUTO Ing. Jiří Cee a děkan Dopravní fakulty Jana Pernera doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. za účasti zástupců ŠKODA AUTO, akademické obce a studentů.

Vytvoření moderní učebny logistiky ŠKODA UNI. Log je vyústěním dlouhodobé vzájemné spolupráce Dopravní fakulty Jana Pernera a Logistiky značky, která podporuje vzdělávání mladých logistiků.  Zaměřuje se především na zapojování praktických poznatků, zkušeností a nových trendů do výuky.

Tento originální projekt má zvednout studenty z lavic a probudit v nich kreativitu. Díky své flexibilitě je učebna využitelná, jak pro klasickou výuku, tak pro pořádání seminářů a workshopů s odborníky z Logistiky ŠKODA AUTO. Nedílnou součástí učebny je i originální logistická hra -  „Vytěžování kamionu“, kterou logistici spolu s designery a univerzitou v nové učebně vytvořili. Zde si studenti vyzkouší efektivně využít kapacitu přepravního prostředku dle zadaných podmínek. Správné vytěžování kamionu je jedním z mnoha opatření Zelené logistiky, o kterém se studenti učí v rámci předmětu Zelená logistika, podporovaného Logistikou značky ŠKODA.

Ve stejný den byla také otevřena relaxační zóna ŠKODA UNI. Space. Zástupcům studentů předal symbolický klíč pan Jiří Cee a Petra Meliška za oblast Náboru a HR Marketingu. Cílem společného projektu je oslovit studenty DFJP a motivovat je ke spolupráci se ŠKODA AUTO formou studentských stáží a závěrečných prací.

Pravidelně organizujeme přednášky a exkurze pro studenty, spolupracujeme na tématech semestrálních a závěrečných prací.  Ukazujeme studentům, co znamená logistika v praxi. Pro studenty je velmi přínosné vidět logistiku zblízka a moci si některé logistické procesy vyzkoušet na vlastní kůži.“ dodává Jiří Cee, vedoucí Logistiky značky.

Logistika značky ŠKODA AUTO, a.s.