UPCE

Soutěž se Škoda Auto

3. 3. 2020

Troufneš si na greening logistiky Škoda Auto? Pošli svůj nápad a vyhraj zajímavou studijní cestu!

Základní informace k soutěži:

  • Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci nebo dvoučlenné týmy.
  • Soutěž je určena pouze pro prezenční studenty.
  •  Do soutěže mohou být přihlášeny projekty, které jsou zaměřeny na téma: Logistická řešení, která přispívají k ochraně životního prostředí napříč logistickými procesy ŠKODA AUTO (úspora emisí CO2  při přepravě, obalové hospodářství - biodegradovatelné obaly).
  • Přihlašování probíhá do 30. 4. 2020 zasláním návrhu projektu doc. Ing. Jaroslavě Hyršlové, Ph.D. na e-mail jaroslava.hyrslova@upce.cz.
  • Podrobná kritéria upravuje dokument Podmínky soutěže –   Green projekt pro Logistiku ŠKODA AUTO.
  • Návrh projektu musí obsahovat maximálně 5 listů powerpointové prezentace.
  • Autoři 3 nejlepších návrhů získají odměnu od Logistiky značky ŠKODA:
  • 1. místo - návštěva inovačního centra v Izraeli, -2. místo – návštěva centra DigiLab ŠKODA AUTO v ČR, 3. místo – dárkové předměty ŠKODA AUTO.

Loni vyhrála soutěž naše studentka Bc. Šárka Vančurová, která byla se ŠKODA AUTO v Indii