UPCE

Sváteční a novoroční přání děkana fakulty

20. 12. 2018

Vážení a milí studenti, kolegyně a kolegové, příznivci Dopravní fakulty Jana Pernera,

dovolte, abych Vám všem poděkoval za odvedenou práci v tomto roce. Rok 2018 byl pro naši fakultu rokem velice významným – oslavili jsme 25 let fungování naší fakulty. Mám velikou radost ze všech úspěchů, kterých se nám podařilo v letošním roce dosáhnout.

Chtěl bych Vám popřát krásné Vánoce s Vašimi nejbližšími a do nového roku 2019 pevné zdraví, lásku, štěstí a spoustu pracovních i osobních úspěchů.

Váš děkan,

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.