Úspěch studentů DFJP na celostátní soutěži

21. 06. 2018

Vítězové 15. ročníku této celostátní soutěže byli slavnostně vyhlášeni 14. června v Betlémské kapli. Součástí večera bylo kromě ocenění titulů Česká dopravní stavba, technologie a inovace (z reálných staveb), ocenění úspěšných řešitelů z řad studentů technických vysokých škol – SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ BAKALÁŘSKOU | DIPLOMOVOU | ROČNÍKOVOU PRÁCI z oboru doprava a dopravní stavitelství. Cílem akce je podpořit zájem o studium technických oborů na vysokých školách. Ti nejúspěšnější si odnesli nejenom diplom, ale i zajímavé finanční odměny.

Univerzita Pardubice je hrdým partnerem této akce. Pardubickou univerzitu, v hodnotící komisi, zastupovala prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. Úspěchu dosáhli hned tři studenti Dopravní fakulty Jana Pernera.

Prvním oceněným byl Bc. Patrik Misař, který získal CENU rektora Univerzity Pardubice (v kategorii CENY REKTORŮ). Pan Misař byl oceněn za práci „Studie lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Chrudimku“. Vedoucím práce byl doc. Ing. Jiří Pokorný, CSc. Student získal také finanční odměnu ve výši 20 000 Kč.

Ing. Ivo Dostalík zvítězil v kategorii CENY DĚKANŮ a odnesl si tak CENU děkana Dopravní fakulty Univerzity Pardubice. Za svoji práci „Návrh MÚK Mileta Hradec Králové“ získal finanční odměnu 10 000 Kč. Vedoucím práce byl Ing. František Haburaj, Ph.D.

Dalším oceněným studentem byl Bc. Miroslav Duhoň, jenž zvítězil v kategorii CENY PATRONŮ SOUTĚŽE a získal tak CENU společnosti Metrostav a. s. společně s odměnou 10 000 Kč. Cenu si odnesl za práci „Experimentální analýza samozhutnitelného betonu“. Vedoucím práce byl Ing. Vladimír Suchánek.

Oceněným studentům gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

Ing. Lenka Machačová
Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP