Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží

6. 12. 2021

Jsme potěšeni možností Vás informovat o úspěšném ukončení projektu s názvem Vývoj technologie pro inteligentní řízení přepravních toků zboží, který byl realizován v letech 2018 až 2021 v rámci projektu podpořeného v programu APLIKACE OP PIK (č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_107/0012371).


Projekt byl realizován konsorciem, které tvořily společnosti MD logistika, a.s. v roli hlavního příjemce, a dále společnost DIGITECH ČR, spol. s r.o. a Univerzita Pardubice zastoupená dvěma fakultami – DFJP a FEI.


Hlavním cílem projektu bylo vytvoření ověřené technologie, resp. komplexního logistického systému, který umožňuje inteligentní řízení přepravních toků zboží v různých teplotních režimech (suché, chlazené a mražené zboží), a to s využitím distribuční sítě vytvořené dle principu HUB & SPOKE, tzn. s využitím regionálních distribučních center.

 

Pro dosažní výsledku projektu bylo třeba naplnit dva dílčí cíle: vytvořit komplexní rozhodovací algoritmy inteligentního řízení přepravních toků zboží za účelem vývoje softwarové aplikace, a následně nově vytvořenou aplikaci otestovat v podmínkách velkého logistického podniku. V současné době je tento nový produkt součástí plánovacích nástrojů společnosti MD logistika, a.s.

 

Vědecké úsilí řady našich matematiků, programátorů a logistiků z obou fakult, které jsme do projektu vložili, se tak stalo významnou příležitostí pro vytvoření synergie mezi teorií a logistickou praxí.


Ing. Libor Bauer, Ph.D.

Vědecký pracovník
Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky