Zajištění provozu jinými dopravci než ČD - rozhovor s odborníkem

23. 3. 2020

V polovině prosince vstoupil v platnosti nový jízdní řád na železnici a s ním i zásadní změny na českých kolejích. Některé spoje nyní zajišťují jiní dopravci než České dráhy. Rozhovor pro renomovaný polský časopis o dopravě poskytl doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D. z naší fakulty.

Rozhovor jsme pro Vás přeložili.  

Jak hodnotíte zahájení zajištění provozu jinými dopravci než Českými dráhami od prosince 2019? Zlepšila se již původně komplikovaná situace?

Změna dopravců se často nepovedla. Přechod na nové dopravce nebyl doladěný. Problém byl v tom, že se spěchalo kvůli dodržení termínů podle evropského nařízení. Situace se pomalu zlepšuje – rezervy jsou ale i nadále.

Jaké problémy mají cestující ve vlacích nových dopravců: tarif, návaznosti v železničních přestupních uzlech - čekání na opožděné vlaky jiných dopravců?

Hlavní problémy jsou u tarifu, u garance přípojů v uzlech, u odřeknutí vlaků, u řazení vlaků (staré a nevyhovující vozy) apod.

Jaké jsou výhody nového smluvního prostředí s železničními dopravci pro samosprávné kraje a pro Ministerstvo dopravy? Přineslo snížení nákladů na vlakové kilometry více financí pro nové spoje a rozšíření nabídky?

Hlavní výhody jsou v úspoře finančních nákladů na dopravní obslužnost. Dopravci soutěžili provozní koncepty s danými jízdními řády. Nárůst dopravní nabídky se proto nečekal.

Zaručují nové smlouvy s železničními dopravci vyšší kvalitu služeb (přesnost, vyšší standardy vozidlového parku, čistotu apod.)?

Smlouvy řeší sankce při nedodržení kvality. Několik dopravců bylo v minulých týdnech sankcionováno.

Co by měly České dráhy udělat, aby se zlepšila jejich konkurenceschopnost?

To je těžká otázka. Soutěže byly pro nejnižší cenu stanoveny. České dráhy mohou garantovat komplexnost a síťovost nabídky – noví dopravci mají limity ve vozidlech a personálu.

Celý článek je dostupný na straně 9 polského časopisu. 

Přeloženo z časopisu Z Biegiem Szyn

TEXT: Ing. Lenka Machačová, doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D./ FOTO: archiv Vojtěch Čejka