Zasedání Akademického senátu

28. 6. 2012
doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.
KDMML