Zasedání Akademického senátu DFJP a volba kandidáta na funkci děkana

18. 11. 2020

Srdečně Vás zveme na zasedání Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera, které se uskuteční ve středu 18. listopadu 2020 od 13:00 hodin distančně, formou videokonference

Program zasedání:

1. Zahájení, schválení skrutátorů zasedání.

2. Souhlas AS DFJP s Pravidly pro distanční zasedání a hlasování Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera formou videokonference.

3. Schválení programu zasedání.

4. Návrh změny jednacího řádu Akademického senátu Dopravní fakulty Jana Pernera.

5. Projednání Směrnice č. 19/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků bakalářských studijních programů pro akademický rok 2021/2022.

6. Projednání Směrnice č. 20/2020, Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníků magisterských studijních programů pro  akademický rok 2021/2022.

7. Volba kandidáta na funkci děkana.

8. Různé.

9. Závěr.

Hosté z řad akademických pracovníků, studentů, zaměstnanců Univerzita Pardubice a veřejnosti se mohou přihlásit pomocí následujícího odkazu: https://bit.ly/36hk4WQ