Zkušenosti z optimalizace a integrace veřejné dopravy ve vybraných krajích

Uložit do kalendáře 12-12-2018 14:00 12-12-2018 15:30 Czech republic/Europe Zkušenosti z optimalizace a integrace veřejné dopravy ve vybraných krajích Dopravní fakulta Jana Pernera zve všechny zájemce na přednášku Zkušenosti z optimalizace a integrace veřejné dopravy ve vybraných krajích. Z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje vystoupí Ing. Pavel Matouš...
12. 12. 2018

Dopravní fakulta Jana Pernera zve všechny zájemce na přednášku Zkušenosti z optimalizace a integrace veřejné dopravy ve vybraných krajích. Z Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje vystoupí Ing. Pavel Matouš.

Přednáška se koná 12. 12. 2018 od 14:00 v posluchárně A2 - budova univerzitní auly v Pardubicích - Studentská 519.

Bližší informace poskytne: doc. Ing. Pavel Drdla, Ph. D. Katedra technologie a řízení dopravy

DFJP
doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D.
466 036 204
Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce bude pořizován audio-vizuální záznam pro reportážní účely Univerzity Pardubice, včetně jeho případného zveřejnění. Záznam nebude předáván třetí straně ani použit k marketingovým účelům. Osoba pořizující záznam za Univerzitu Pardubice bude označena a můžete od ní získat bližší informace nebo jí sdělit svůj případný nesouhlas. Bližší informace ke zpracování osobních údajů naleznete na stránce www.upce.cz/privacy-policy.