Podmínky přijetí

Podmínky pro přijetí do bakalářského studijního programu - OTEVŘENO 2. KOLO

 • podání přihlášky ke studiu (lze podat jen JEDNU přihlášku do 2.kola bakalářského studia na DFJP) do 15. 8. 2022
 • zaplacení administrativního poplatku do 15. 8. 2022
 • úspěšné ukončení úplného středního vzdělání maturitní zkouškou
 • dodání úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 14. 9. 2022. V případě, že v tuto dobu nemáte ještě vydané maturitní vysvědčení, je možné ho prozatím nahradit potvrzením Vaší SŠ o úspěšném složení maturitní zkoušky (maturitní vysvědčení dodáte po jeho obdržení).
 • u všech specializací studijního programu Dopravní technika je třeba doložit zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice do 14. 9. 2022 (formulář níže pod textem) - nevkládat do e-přihlášky!
 • adresa pro doručení VŠECH dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • přijímací zkouška není
 • více informací najdete v dokumentu níže

Podmínky pro přijetí do navazujícího magisterského studijního programu - OTEVŘENO 2. KOLO

 • podání přihlášky ke studiu (lze podat jen JEDNU přihlášku na magisterské studium na DFJP) do 15. 8. 2022
 • zaplacení administrativního poplatku do 15. 8. 2022
 • úspěšné ukončení bakalářského studia
 • dodání úředně ověřené kopie diplomu a dodatku k diplomu (uchazeči, kteří studovali na DFJP, nemusí dokumenty dodávat) do 15. 8. 2022
 • u všech specializací studijního programu Dopravní technika je třeba doložit zdravotní způsobilost pro práci v elektrotechnice do 15. 8. 2022 (formulář níže pod textem) - nevkládat do e-přihlášky!
 • adresa pro doručení VŠECH dokumentů: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Studentská 95, 532 10  Pardubice (nestačí naskenovat a poslat emailem!)
 • přijímací zkouška není
 • do studijního programu Dopravní stavitelství se mohou hlásit pouze uchazeči, jejichž bakalářské studium je zaměřeno na dopravní stavitelství
 • více informací v dokumentu níže

Podmínky pro přijetí do doktorského studijního programu

 • podání přihlášky ke studiu,
 • zaplacení administrativního poplatku
 • úspěšné ukončení magisterského studia
 • dodání ověřených kopií magisterského diplomu s dodatkem do data uzávěrky podávání přihlášek, resp. dod data přijímací zkoušky, pokud uchazeč skládá státní závěrečnou zkoušku v červnu 2021 
0