Studijní plán

Bakalářské studium

Studijní plán pro bakalářské studium specializace Elektrická trakce a elektromobilita je v prvním a druhém ročníku shodný bez ohledu na zaměření. Ve třetím ročníku si student volí povinně volitelný blok předmětů podle zaměření na silniční, nebo kolejová vozidla.

false

Magisterské studium

Student magisterského studia specializace Elektrická trakce a elektromobilita si volí mezi zaměřením na silniční, nebo kolejová vozidla. Některé předměty jsou shodné pro obě zaměření.

false
0