Gratulujeme našim novým absolventům

10. 6. 2022

Všem novým absolventům gratulujeme k úspěšnému zakončení státní závěrečné zkoušky a získání titulu bakalář nebo inženýr. Věříme, že studium na naší fakultě pro vás bylo přínosem, pomůže vám k uplatnění na trhu práce, a také že vám přineslo spoustu pozitivních zážitků, přátelských i pracovních kontaktů.

Ke gratulacím se přidává i děkan fakulty doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.: „Blahopřeji čerstvým absolventům k významnému životnímu úspěchu. Přeji jim, aby nalezli adekvátní pracovní uplatnění ve svém vystudovaném oboru a svojí činností dělali čest své Alma mater Univerzitě Pardubice, a její Dopravní fakultě Jana Pernera. Budu moc rád, když s námi zůstanou v kontaktu a budeme společně rozvíjet spolupráci na odborné úrovni.“

 

Inženýrské promoce a bakalářské sponze se budou konat v úterý 21. 6. v Aule Arnošta z Pardubic. Připravili jsme pro vás podrobný harmonogram: Promoce 21. 6. | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

 

Kdo chce ve studiu na naší fakultě pokračovat, zde se dozví více o navazujícím studiu:

Magisterské studium: Přehled studijních programů v magisterském studiu | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

Doktorské studium: Přehled studijních programů v doktorském studiu | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

 

Pokud hledáte zaměstnání, můžete využít pracovní nabídky, které sdílíme s našimi partnery:

Pracovní příležitosti pro studenty a absolventy DFJP | Dopravní fakulta Jana Pernera (upce.cz)

 

Děkujeme, že jste si ke studium vybrali Dopravní fakultu Jana Pernera Univerzity Pardubice!