Na naší fakultě se konala Letní škola mobility

10. 9. 2020

Pětatřicet zástupců místní samosprávy nebo samosprávy z 12 měst z celé České republiky se na začátku září sešlo na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice. Zúčastnili se dvoudenní Letní školy mobility, která se letos konala pod názvem „Udržitelná mobilita – Made in Pardubice“. Přednášky, exkurze a pracovní workshopy společně připravila Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta dopravní ČVUT  a Vysoká škola ekonomická ve spolupráci se spolkem Partnerství pro městskou mobilitu.

Letní škola se skládala z teoretické i praktické části, ve které účastníci řešili konkrétní problémy v oblasti dopravy a mobility. Pro letošní ročník byla důležitá dvě témata: koncept města krátkých vzdáleností a představení různých forem udržitelné mobility,“ říká doc. Ing. Pavel Drdla, Ph.D., z Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, jeden z pořadatelů Letní školy.

Koncept Měst krátkých vzdáleností je postavený na "promíchání" a vzájemné dostupnosti každodenních potřeb, kterými jsou bydlení, práce, služby, vzdělávání a volnočasové aktivity. Nejde jen o jejich prostorovou blízkost, ale důležité je zajistit mezi nimi po všech stránkách efektivní spojení. Základní vize pro česká města je postavena na třech složkách: infrastruktura, služby a osvěta, které jsou vzájemně propojené. Pod názvem „Zvyk je železná košile“ účastníci diskutovali o tom, jak atraktivním způsobem představit různé formy udržitelné mobility a změnit zaběhlé návyky.

Ing. Lenka Machačová - Oddělení pro vnitřní záležitosti a propagaci DFJP