Odborné a nástavbové zkoušky u Správy železnic na pracovní pozice výhybkář, výpravčí a traťový dispečer v rámci studia!

3. 12. 2021

V letním semestru akademického roku 2021/2022 bude opět otevřen volitelný předmět Odborné praktikum ze železniční dopravy 1 (XCZD1), který je zajišťován Katedrou technologie a řízení dopravy ve spolupráci se Správou železnic (SŽ).

Výuku předmětu vedou zaměstnanci SŽ a pokračuje předmětem XCZD2, v jehož rámci se vykonávají odborné zkoušky na pracovní pozice výhybkář (OZ D-03) a výpravčí (OZ D-07).

V dalším pokračování předmětu XCZD3, bude probíhat příprava na vykonání nástavbových zkoušek na pracovní pozici traťový dispečer.

Předmět bude otevřen pro všechny studenty, v případě překročení kapacity přednostně pro studenty DFJP specializace TŘD se zájmem o práci u SŽ.

Výhody studenta a absolventa DFJP po získání odborných zkoušek:

• Získání znalostí o železničním provozu a jeho řízení v praxi již během studia.
• Náměty na téma bakalářské nebo diplomové práce pro SŽ.
• Možný přivýdělek během studia.
• Po ukončení studia možnost zaměstnání na různých pracovních pozicích u SŽ.


Informace k uvedeným předmětům získáte 9. 12. 2021 na schůzkách od 15:00 a od 16:00 hodin v učebně DA-00003 Dopravní sál.
Případnou změnu na on-line formu včas oznámíme!!!


Na vaše otázky budou odpovídat zaměstnanci Správy železnic, odboru personálního, odboru řízení provozu a vyučující KTŘD DFJP.

Ing. Tomáš Hodr - tomas.hodr@upce.cz
DFJP