Změna v harmonogramu AR 2019/2020

24. 4. 2020

Milé studentky, milí studenti,

ve čtvrtek 23. 4. 2020 vydala vláda ČR usnesení č. 455 o přijetí krizového opatření, ve kterém zakazuje osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky. Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury a na osobní přítomnost studentů:

  • na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
  • na klinické a praktické výuce a praxi.

Všechny tyto aktivity bude nutné vykonávat v souladu s opatřením rektora č. 5/2020 opatřením rektora č. 6/2020 a ve směrnici Opatření děkana č. 8/2020 ve znění dodatku č.1 - Omezení studia na Dopravní fakultě Jana Pernera Univerzity Pardubice

Pro hromadnou výuku nekončících ročníků tedy i nadále platí již dříve nastavená opatření, tj. pouze distanční forma výuky. Dle harmonogramu AR 2019/2020 končí přednáškové období letního semestru 17.5.2020.

Změny v harmonogramu AR 2019/20 se zatím týkají pouze končících ročníků, tzn. SZZ a činností, které jsou se SZZ spojené. Došlo k posunutí termínu „červnových“ SZZ (nově 22.6. – 26.6. 2020), které jsou zejména určeny pro studenty, kteří studují dle doporučeného studijního plánu a stihnou včas dopracovat BP či DP. Do harmonogramu byly doplněny „srpnové“ SZZ (24.8. – 4.9. 2020), které jsou určeny pro studenty, kterým současná situace neumožňuje včas dopracovat BP či DP, nebo jim chybí složení zkoušek z předchozích semestrů.

Další případné úpravy termínů v harmonogramu AR (zkouškové období, kontrola studia apod.) mohou, dle dalšího vývoje situace, postupně následovat. Je tedy nezbytné být neustále v kontaktu s Vašimi vyučujícími, sledovat studentské emaily, studentský intranet a další dostupné zdroje.

S pozdravem a přáním pevného zdraví Vám a Vašim blízkým

za vedení DFJP

Libor Švadlenka