Práce řešené studenty

Zde se můžete podívat na několik příkladů obhájených bakalářských a diplomových prací našich studentů. Práce svým obsahem odpovídají specializaci Stavba vozidel se zaměřením na silniční vozidla.


Bakalářské práce


 

false

Hydraulický nakládací jeřád pro silniční vozidlo

Hlavním cílem práce je návrh konstrukce nakládacího jeřábu s hydraulickým pohonem, pevně spojeného se silničním vozidlem. Dalšími body jsou seznámení s právními předpisy a normami předepsanými pro tento typ konstrukcí a popis stávajících konstrukčních provedení.

Autor: Tomáš Gajdoš

Testování stavu povrchové vrstvy typu Al/Si v konstrukci karoserií automobilů

Práce pojednává o vysokopevnostní oceli 22MnB5 používané v automobilovém průmyslu, jejích povrchových úpravách a souvisejícím vlivu vodíku. V teoretické části jsou stručně popsány vysokopevné oceli. Popsán je také vliv vodíku v oceli a standardní metody hodnocení vodíkové křehkosti. Dále je ověřována možnost zachycení stavu povrchové vrstvy typu Al-Si a zvýšeného obsahu vodíku v oceli pomocí indentačních zkoušek válcovým indentorem.

Autor: Filip Klejch


Diplomové práce


false

Analýza chlazení zážehových motorů

Práce se zabývá chlazením jednoválcových, vzduchem chlazených, spalovacích motorů. Je řešena změna chladícího účinku a rozložení teplotního pole válce a víka motoru. V závěru jsou porovnány změny chlazení při několika konstrukčních změnách chladících žeber. Mění se šířka žeber, jejich rozestup i délka, a také je v jednom případě použit usměrňovač vzduchu.

Autor: Jan Němec

Návrh rámu pro vozidlo BUGI

Práce se zabývá návrhem optimalizace stávajícího rámu krosové buginy. Optimalizace spočívá v záměně použitého materiálu, ze kterého je vytvořen rám vozidla. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky a předpisy týkající se konstrukce rámů. Praktická část zahrnuje analýzu stávajícího rámu, jeho následnou úpravu a vyhodnocení.

Autor: Pavel Petržela

false
0