Přejít k hlavnímu obsahu

Přihlášení pro studenty

Přihlášení pro zaměstnance

20_12_08_dt_promo_030-edit_02_156138.jpg

Absolvent studia je vybaven teoretickými i praktickými poznatky a dovednostmi z problematiky konstrukce mechanické části silničních vozidel. Absolvent má všeobecný přehled v dopravě, je připraven k samostatné odborné činnosti v technické praxi a může se podílet na výzkumné činnosti v dané specializaci.

Zaměření studia

Studium je založeno na obecných teoretických základech v oblasti matematiky, fyziky, mechaniky, pružnosti a pevnosti, částí strojů a konstrukčních materiálů. Student své znalosti aplikuje na problematiku teorie vozidel, stavby vozidel, dynamické pevnosti, moderních výpočetních metod v konstruování (FEM, MBS), testování a schvalování vozidel. Absolventi uplatňují své znalosti při řešení úkolů analýzy, návrhu, vývoje a konstrukce dílů, částí a celků mechanické části silničních vozidel. Součástí studia je i tvorba technické dokumentace (3D CAD) a řešení náročnějších výpočetních problémů v oblasti stavby vozidel.

Bakalářské studium lze studovat prezenční formou. Standardní délka studia je 3 roky.


Student získá obecné i specializované teoretické znalosti, které dále rozvíjí a využívá v praktické části studia. Mezi odborné předměty v této specializaci patří:

 • Tvorba technické dokumentace
 • Základy pružnosti a pevnosti
 • Struktura a vlastnosti materiálů
 • Mechanika
 • Termomechanika a hydromechanika
 • Mechanická technologie
 • Části strojů
 • Technické měření
 • Stavba vozidel
 • Konstrukční materiály a mezní stavy
 • Úvod do metody konečných prvků

Zaměření na stavbu silničních vozidel je dále profilováno předměty:

 • Silniční vozidla
 • Bezpečnost silničního provozu
 • Mechanika pohybu silničních vozidel
 • Autoelektronika a diagnostika

Součástí studia jsou odborné exkurze a praxe v podnicích zabývajících se vývojem a konstrukcí silničních vozidel či vybrané přednášky odborníků z praxe. Bakalářské práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a dalšími organizacemi. Studenti se mohou také podílet na výzkumné činnosti fakulty.

Absolventi se mohou uplatnit především na technických pozicích v podnicích zabývajících se konstrukcí, vývojem, projektováním, výrobou a rekonstrukcí, ale i zkoušením silničních vozidel. Dále mohou pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském studijním programu.

Po úspěšném zakončení bakalářského studia lze navázat studiem magisterského programu. Standardní délka studia je 2 roky. Lze studovat prezenční i kombinovanou formou. 


Student absolvuje obecné i specializované technické předměty, například:

 • CAD 3D
 • Vybrané statě z pružnosti a pevnosti
 • Metoda konečných prvků
 • Výpočetní metody v dopravních prostředcích
 • Dynamická pevnost a životnost konstrukcí vozidel
 • Vybrané statě z mechaniky
 • Pokročilé materiály a metody jejich hodnocení

Součástí zaměření studia na silniční vozidla jsou povinně volitelné předměty:

 • Teorie silničních vozidel
 • Autoelektronika a diagnostika II
 • Zkoušení silničních vozidel
 • Vybrané statě ze silničních vozidel
 • Analýza dopravních nehod

Součástí studia jsou odborné exkurze a praxe v podnicích zabývajících se vývojem a konstrukcí silničních vozidel či vybrané přednášky odborníků z praxe. Diplomové práce jsou zpravidla zadávány ve spolupráci s firmami a dalšími organizacemi. Studenti se mohou také podílet na výzkumné činnosti fakulty.

Absolventi se mohou uplatnit především na vyšších technických pozicích v podnicích zabývajících se vývojem, projektováním, výrobou a rekonstrukcí, ale i zkoušením a výzkumem silničních vozidel. Mohou také pokračovat na doktorském studiu nebo se uplatnit v odborném školství.