Mezinárodní seminář o udržitelné dopravě přilákal účastníky z 11 zemí

16. 3. 2023

Udržitelná železniční doprava – to byl podtitul letošního semináře Evropské železnice pořádaného 6. 3. 2023 na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Přednášky se týkaly vzdělávání studentů i dospělých v oblasti dopravy a udržitelnosti (projekt VERDEN, ERASMUS+), podmínek pro vnitrostátní i mezinárodní přepravu jízdních kol ve vlacích (web VeloRelo) nebo intermodální přepravy v Itálii ve vztahu k životnímu prostředí. Prezentována byla také strategie udržitelnosti Správy železnic, s. o. nebo úloha robotiky pro naplnění cílů udržitelného rozvoje OSN.

Mezi sedmdesátkou posluchačů a přednášejících bylo také 21 účastníků z Polska, Slovenska, Maďarska, Rumunska, Chorvatska, Itálie, Německa, Dánska, Francie a Belgie. Nechyběli ani zástupci z praxe (SUDOP, Starmon, Správa železnic, Deutsche Bahn). Přednášky a diskuse byly tlumočeny z esperanta, neboť většina přednášejících a zahraničních účastníků byli členové Mezinárodní federace esperantistů železničářů (IFEF). Zahraniční účastníci si po skončení semináře prohlédli dopravní sál a učebnu Centrálního dispečerského pracoviště.

O semináři informovala na svém webu také celosvětová organizace železničních dopravců UIC: https://uic.org/com/enews/article/ifef-seminar-on-european-railways-sustainable-railway-transport-takes-place-in

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false