Přijďte na akci pro mladé řidiče

8. 3. 2023

Naše fakulta pořádá společně s Fakultou zdravotnických studií a BESIP akci pro studenty UPCE i veřejnost, která je určená nejen mladým začínajícím řidičům.

BEZPEČNĚ NA SILNICI S UNIVERZITOU PARDBUBICE

Pondělí 3. dubna od 15:30 ve velké aule A1 Univerzity Pardubice

Co vás čeká:

  • Promítání části dokumentu 13 minut

Zpomal, dokud není skutečně pozdě (Příběh Romana).

  • Příčiny dopravních nehod a jak se jim vyhnout (přednáška BESIP)
  • Pasivní prvky bezpečnosti ve voze (přednáška Dopravní fakulty Jana Pernera)

Jaké jsou silné a slabé stránky pasivních prvků bezpečnosti a jejich vzájemná synergie.

  • Když ochráním sebe, pomůžu tobě (přednáška Fakulty zdravotnických studií)

Záchranářka a absolventka FZS vás spolu se studenty Zdravotnického záchranářství upozorní na nejdůležitější zásady při poskytovaní první pomoci. Nebudou chybět praktické ukázky modelových situací. 

Těšíme se na vás!

 

Akci pořádáme v rámci oslav 30 let naší fakulty a navazujeme na spolupráci Univerzity Pardubice a města Pardubice na aktivitách spojených s bezpečností v dopravě.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Pardubice Bc. Jan Nadrchal.

Vstup na akci je ZDARMA.

 

Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false