Disciplinární komise

Členové

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. – proděkanka pro vzdělávací činnost (jmenována 18. 3. 2022)

Ing. Petr Nachtigall, Ph.D. – odborný asistent, Katedra technologie a řízení dopravy (jmenován 18. 3. 2022)

doc. Ing. Pavel Švanda, Ph.D. – docent, Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů (jmenován 18. 3. 2022

Ing. Filip Klejch – student, doktorský SP Dopravní prostředky a infrastruktura (jmenován 18. 3. 2022)

Hana Panušková – studentka, bakalářský SP Technologie a management v dopravě (jmenována 18. 3. 2022)

Tadeáš Šustr – student, bakalářský SP Dopravní stavitelství (jmenován 18. 3. 2022)

 

 

0