Akademický senát

false
true

Zápisy ze zasedání AS DFJP, které se uskutečnily před 30. listopadem 2016, jsou k dispozici v tištěné podobě na sekretariátu děkana DFJP.

false

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice si dovoluje pozvat Vás na shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, které se uskuteční ve středu 15. června 2022 od 14.15 hodin v učebně DB-B3.

Program shromáždění:

  1. Zpráva o činnosti Akademického senátu DFJP v roce 2021.
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření DFJP v roce 2021.
  3. Prezentace vědecko-výzkumné činnosti kateder a pracovišť DFJP.
  4. Diskuse.

Na shromáždění jsou srdečně zváni všichni členové akademické obce DFJP.

 

V České Třebové dne 20. května 2022

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
předseda AS DFJP

true

Akademický senát Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice si dovoluje pozvat Vás na shromáždění akademické obce Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice, které se uskuteční ve středu 6. října 2021 od 14.00 hodin v učebně DB-B2.

Program shromáždění:

  1. Zpráva o činnosti Akademického senátu DFJP v roce 2020.
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření DFJP v roce 2020.
  3. Prezentace vědecko-výzkumné činnosti kateder a pracovišť DFJP.
  4. Diskuse.

Na shromáždění jsou srdečně zváni všichni členové akademické obce DFJP.

 

V Pardubicích dne 13. září 2021

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.
předseda AS DFJP

true
0