Kolegium děkana

 Švadlenka Libor, doc. Ing., Ph.D.  děkan
 Řoutil Ladislav, doc. Ing., Ph.D.  proděkan pro vědecko - výzkumnou činnost a zahraniční spolupráci
 Ledvinová Michaela, Ing., Ph.D.  proděkanka pro vzdělávací činnost
 Křupka Jiří doc. Ing., PhD.  proděkan pro rozvoj
 Sejkorová Marie, doc. Ing., Ph.D.  proděkanka pro vnitřní záležitosti a propagaci
 Tucauerová Lucie, Ing.  tajemník fakulty
 Široký Jaromír, doc. Ing., Ph.D.  vedoucí KTŘD
 Lejsková Pavla, Ing., Ph.D.  vedoucí KDMML
 Čermák Dušan, Ing., Ph.D.  vedoucí KEEZ
 Šmejda Aleš, Ing., Ph.D.  vedoucí KDS
 Tomek Petr, doc. Ing., Ph.D.  vedoucí KMMČS
 Greiner Karel, doc. Ing., Ph.D.  vedoucí KID
 Vágner Jakub, Ing., Ph.D.  vedoucí KDPD
 Kohout Martin, Ing., Ph.D.  vedoucí Dislokovaného pracoviště DFJP v České Třebové
 Šáfrová Pavla, Ing.  vedoucí Vzdělávacího a informačního pracoviště DFJP v Praze
 Voltr Petr, doc. Ing., Ph.D.  vedoucí Výukového a výzkumného centra v dopravě
 Tomáš Michálek, Ing., Ph.D.  předseda AS
0