Rada studijních programů

Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. – předsedkyně

prof. Ing. Eva Schmidová, Ph.D. – místopředsedkyně

doc. Ing. Bohumil Culek, Ph.D.

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

doc. Ing. Radovan Soušek, Ph.D.

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.

doc. Ing. Jaroslav Matuška, Ph.D.

0