Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra mechaniky, materiálů a částí strojů
Studentská 95
532 10 Pardubice

Sekretariát:
telefon: +420 46603 6184
e-mail: ladislava.dufkova@upce.cz