Přihlaste se do doktorského studia na Dopravní fakultě Jana Pernera

Magisterské státnice úspěšně za vámi. Co dál?

Přihlaste se do doktorského studia na Dopravní fakultě Jana Pernera!


Aktuálně máme otevřeno druhé kolo přijímacího řízeníPřihlášku si můžete podat do studijních programů Technologie a management v dopravě a Dopravní prostředky a infrastruktura.

  • Přihlášky do doktorského studia přijímáme do 6. 9. 2021, následné přijímací zkoušky druhého kola všech doktorských studijních programů se budou konat
    13. 9. 2021 na Dopravní fakultě Jana Pernera.

Na co byste neměli zapomenout?

Než si podáte přihlášku, vyberte si z vypsaných témat disertačních prací pro tento akademický rok. Pokud již na vlastním výzkumu pracujete, je možné si zvolit také téma vlastní.


Jaké výhody vám doktorské studium nabízí?

Po úspěšném přijetí získáte:

  • status studenta
  • nárok na stipendium
  • vlastního školitele, který vás bude po celou dobu vašeho studia provázet
  • vlastní výzkum: od prvotního návrhu a řešení, až po publikování výsledků
  • cenné zkušenosti s vedením výuky a předávání znalostí ostatním
  • příležitost vycestovat do zahraničí, poznávat nové budoucí experty v oboru, budovat síť užitečných kontaktů

Koho můžete na fakultě potkat?


 

„Doktorské studium na Dopravní fakultě Jana Pernera je určeno všem, kteří chtějí pracovat na svém rozvoji jak v rámci dalšího vzdělávání, tak i vědecké činnosti. Stanete se právoplatným členem katedry, budete se podílet na pedagogické činnosti i svém vlastním výzkumu.V rámci doktorského studia můžete odjet na zahraniční stáž, zapojit se do projektů a účastnit se mezinárodních konferencí. A pokud vše dobře dopadne, na závěr získáte titul Ph.D.

Jako první vás v rámci doktorského studia čeká přijímací řízení, kterým vás ráda provedu, a i nadále vám budu administrativní oporou v průběhu celého studia.„

 

Ing. Veronika Fričová


 

„Po dokončení magisterského studia jsem stále řadě oblastí v rámci železniční infrastruktury dostatečně nerozuměl a chtěl jsem si tak vzdělání doplnit, proto jsem se rozhodl pro pokračování v doktorském studiu.

Momentálně pracuji na výzkumu nedestruktivní diagnostiky časového vývoje neutrální teploty kolejnic bezstykové koleje, což lze velmi zjednodušeně shrnout jako zjišťování, jak moc se kolejnice bezstykové koleje podélně hýbou. Do budoucna bych chtěl vzdělání využít jednak pro zlepšování železnic, abych tak podpořil jejich větší využívání, a pak také pro lepší přenos výzkumných problémů mezi správci železniční infrastruktury a univerzitami.

Pokud o doktorském studiu přemýšlíte, zkuste to! Ať to dopadne jakkoliv, alespoň si budete moci říct slovy Randla McMurphyho z filmu Přelet nad kukaččím hnízdem: "Ale zkusil jsem to, ne? Kristaboha, aspoň jsem to zkusil..."

Ing. Petr Vnenk


 

„V mém případě bylo pokračování v doktorském studiu přirozeným rozhodnutím. Znamenalo pro mě pokračování ve spolupráci s týmem zaměřeným na oblast materiálového inženýrství, který vede prof. Ing. Eva Schmidová Ph.D. a v kolektivu do kterého jsem měl šanci proniknout již v bakalářském studiu.

Moje disertační práce je zaměřena na monitorování zbytkové plasticity tenkých plechů používaných pro automobilové karoserie. Myšlenkou je navrhnout nedestruktivní způsob monitorování výlisků, který do budoucna zefektivní výrobu a pomůže zamezit nežádoucím efektům jako jsou praskliny nebo trhliny po lisování. Tento způsob by mohl být časem zautomatizován. Nejdříve je ale nutné zcela pochopit mikrostrukturní stavbu a chování předmětných materiálů.

Osobně doktorské studium beru jako příležitost získat konkrétní schopnosti. Po Ing. státnicích jsem měl pocit, že umím od všeho nutný základ, a to se teď postupně mění. Titul Ph.D. vnímám jako vizitku odborníka ve svém oboru, který může být v praxi velmi ceněn. Uplatnit se může i ve výzkumu, tam bych chtěl směřovat já. Z vlastní dosavadní zkušenosti mohu doktorské studium doporučit, běžte to na rok zkusit a uvidíte, zda je to pro vás to pravé.“

Ing. Filip Klejch

 


„Doktorské studium je pro každého jiné. Vybíráte si předměty, které vás nejvíce zajímají. Pracujete na svém vlastním tématu a objevujete neobjevené. Zásadní přínos ale vidím v tom, že máte možnost zlepšit se v prezentování a předávání svých myšlenek ostatním studentům, ale i široké veřejnosti, a to pomocí článků, či přednášek na konferencích.

V současné době pracuji na porovnání různých přístupů k hodnocení dynamických účinků železničního vozidla na trať s využitím multi-body simulací jízdy vozidel. V rámci svého výzkumu  bych rád navrhl systém hodnocení vozidel, který dokáže určit, která vozidla jsou pro danou trať přívětivější, nebo která naopak způsobí větší poškození trati.“

 

Ing. Jiří Šlapák

 


Další důležité informace naleznete na našem webu v sekci doktorské studium.

false
Rozšířit fotografii na webu UPCE: 
false