Projekt VVCD

Projekt:
Výukové a výzkumné centrum v dopravě – VVCD
reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0137

Realizace projektu:
1. 2. 2011 – 30. 4. 2014

Zahájení výstavby: Dokončení výstavby:
1. 9. 2011 20. 9. 2013

Investiční náklady akce: 98 876 825,77 Kč bez DPH

Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., se sídlem Zlín, Bartošova 5532
Projektant: Kovoprojekta Brno a.s., se sídlem Brno, Šumavská 416/15

Operační program:
Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), PO 4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Celková hodnota projektuVVCD: 198,14 mil. Kč
z toho: strukturální fondy 168,42 mil. Kč
státní rozpočet 29,72 mil. Kč

Obrázek: