Výukové a výzkumné centrum v dopravě DFJP Univerzity Pardubice bylo vybudováno v rámci projektu financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie, státního rozpočtu ČR a zdrojů Univerzity Pardubice. Záměrem bylo vytvořit strategicky významné odborné centrum rozvíjející vzdělávací a výzkumné aktivity DFJP s využitím nejmodernějšího vybavení. Stávající těžké laboratoře v kampusu Univerzity Pardubice měly omezenou kapacitu, nevhodnou polohu a nedostatečné vybavení. Proto byla v Technologickém areálu v Doubravicích vystavěna nová budova, do níž bylo přestěhováno zařízení původních laboratoří a pořízeno množství nových technologií.

Projekt:
Výukové a výzkumné centrum v dopravě – VVCD
reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0137

Program:
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)
Prioritní osa 5.4.1 Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Období realizace projektu: 1. 2. 2011 – 30. 4. 2014

Období výstavby: 1. 9. 2011 – 20. 9. 2013

Zhotovitel stavby: Zlínstav a.s., se sídlem Zlín, Bartošova 5532

Projektant: Kovoprojekta Brno a.s., se sídlem Brno, Šumavská 416/15

Celková zastavěná plocha: 2315 m2

Celková užitná plocha: 3713 m2

Celková hodnota projektu: 198,14 mil. Kč
z toho strukturální fondy 168,42 mil. Kč, státní rozpočet 29,72 mil. Kč

false
0