Výzkum

Název projektu

Hlavní řešitel za DFJP

Sekce VVCD

Popis

I04 POB 16 

„The use of Controlled Application of Water to the Wheel/Rail Interface to give Predictable and Optimised Braking Conditions“

Petr Voltr,

Ing. Ph.D.

DP-KV

DP-E

University of Sheffield

I04 POB 15 

„The use of Dry-Ice Blasting to give Predictable and Optimised Braking Conditions“

Petr Voltr,

Ing. Ph.D.

DP-KV

DP-E

University of Sheffield

T1077-01

„The effect of water on the transmission of forces between wheels and rails“

Petr Voltr,

Ing. Ph.D.

DP-KV

DP-E

University of Sheffield

I04 POB 05

„Predictable and Optimised Braking; Controlled Water Additions to Improve Braking Performance in Low Adhesion Conditions“

Petr Voltr,

Ing. Ph.D.

DP-KV

DP-E

University of Sheffield

I04 POB 03

„Predictable and Optimised Braking; Control of Wheel/Rail Interface Conditions using Dry-Ice Blasting“

Petr Voltr,

Ing. Ph.D.

DP-KV

DP-E

University of Sheffield

TH01010529
„Pokročilé postupy stacionárních zkoušek kolejových vozidel“

Bohumil Culek,
prof. Ing. CSc.

DP-KV

 IS VaVaI

TA02030776
„Technika pro měření silových účinků
v kontaktu kolo-kolejnice“

Bohumil Culek,
prof. Ing. CSc.

DP-KV

 IS VaVaI

TE01020038
„Centrum kompetence
drážních vozidel“

Bohumil Culek,
prof. Ing. CSc.

DP-KV
DP-D
DZS
MM
DP-E

IS VaVaI

TA01030391
"Výzkum jízdních vlastností a řízení
pohonů trakčníchkolejových vozidel
s nezávisle otáčivými koly"

Jaroslav Novák,
prof. Ing. CSc.

DP-E

 IS VaVaI

 

Obrázek: