Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice řeší množství projektů aplikovaného výzkumu se zaměřením na dopravní prostředky, infrastrukturu a související problematiku. Výukové a výzkumné centrum v dopravě je především základnou pro experimentální činnost v těchto projektech.

Aktuální projekty s účastí VVCD

Development of Education Modules for Safety Critical Railway Operation Systems

Období realizace: 12/2020–08/2023
Poskytovatel: Evropská unie
Program: ERASMUS+ / Inovace a osvědčené postupy


Ukončené projekty

false
false
0