Akademičtí pracovníci

Vedoucí VVCD, vedoucí sekce kolejových vozidel
doc. Ing. Petr Voltr, Ph.D.

doc. Ing.
Petr
Voltr
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.voltr@upce.cz
466 038 505
Zástupce vedoucího VVCD, vedoucí sekce dopravních staveb
Ing. Petr Vnenk

Ing.
Petr
Vnenk


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.vnenk@upce.cz
466 038 509, 466 036 644
Vedoucí sekce materiálů a mechaniky

prof. Ing.
Eva
Schmidová
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

eva.schmidova@upce.cz
466 036 444, 466 038 507, 466 038 513
Vedoucí sekce elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky
doc. Ing. Oktavián Strádal, Ph.D.

doc. Ing.
Oktavián
Strádal
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

oktavian.stradal@upce.cz
466 038 519, 466 036 182
Vedoucí sekce silničních vozidel

Ing.
Petr
Jilek
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.jilek@upce.cz
466 036 486, 466 038 510

Výzkumní a vědečtí pracovníci

Výzkumný pracovník
Ing. Filip Klejch

Ing.
Filip
Klejch


Dopravní fakulta Jana Pernera

filip.klejch@upce.cz

Sekretariát

Asistentka vedoucího VVCD

Daniela
Lustigová


Dopravní fakulta Jana Pernera

daniela.lustigova@upce.cz
466 038 506

Technické středisko laboratoří

Vedoucí TSL

Ing.
Pavel
Svoboda
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavel.svoboda@upce.cz
466 036 438
Technik TSL

Jiří
Tlustoš


Dopravní fakulta Jana Pernera

jiri.tlustos@upce.cz
Technik TSL

Jan
Černohlávek


Dopravní fakulta Jana Pernera

jan.cernohlavek@upce.cz
466 038 927
Technik TSL

Martin
Řehák


Dopravní fakulta Jana Pernera

martin.rehak@upce.cz
466 036 411, 466 036 412, 466 038 927
Technik TSL

Ing.
Ivo
Novotný


Dopravní fakulta Jana Pernera

ivo.novotny@upce.cz
0