Kde nás najdete

Univerzita Pardubice
Dopravní fakulta Jana Pernera
Katedra dopravního stavitelství
Studentská 95
532 10 Pardubice

Telefon: 466 036 183

E-mail: kds.dfjp@upce.cz

Facebook: https://www.facebook.com/DFJP.KDS/

Mapa

Nacházíme se takřka v centru universitního areálu...

...v budově DC, jež je na mapě níže jednou z modře vyznačených budov Dopravní fakulty Jana Pernera:

Dopravní spojení

Dopravní spojení si můžete vyhledat např. na www.idos.cz. Nejbližšími zastávkami MHD Pardubice jsou zastávky Univerzita a Polabiny,Hradecká. Pokud k nám cestujete z větší dálky, můžete se pro svou cestu nechat inspirovat např. na www.rome2rio.com.

Obrázek: