1993
Založení Katedry dopravní infrastruktury při ustavení Dopravní fakulty Jana Pernera (DFJP).
1994
Vysoká škola chemicko-technologická, jíž byla DFJP a tudíž také Katedra dopravní infrastruktury součástí, přijala nový název Univerzita Pardubice.
1998
Rozdělení původně jedné katedry s názvem Katedra dopravní infrastruktury na dvě katedry nástupnické: Katedru dopravní infrastruktury a Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě.
2002
Na základě souhlasu Akreditační komise České republiky se začíná realizovat tzv. strukturované studium, tedy bakalářský a na něj navazující magisterský studijní program.
2008
Akreditace nového studijního programu Stavební inženýrství se zaměřením na dopravní stavitelství a změna názvu katedry na Katedru dopravního stavitelství.
2013
Přesun laboratoří Katedry dopravního stavitelství do nově otevřeného Výukového a výzkumného centra v dopravě. To umožnilo jejich rozšíření, doplnění specializovanými přístroji a využití moderního vybavení.
2019
Akreditace nového studijního programu Dopravní stavitelství.
0