Zaměstnanci a doktorandi

vedoucí katedry

Ing.
Aleš
Šmejda
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

ales.smejda@upce.cz
466 036 396
zástupce vedoucího katedry

Ing.
Pavel
Lopour
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavel.lopour@upce.cz
466 036 397
tajemník katedry

Ing.
Vladislav
Borecký
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

vladislav.borecky@upce.cz
466 036 194
sekretářka katedry

Lenka
Gabrielová


Dopravní fakulta Jana Pernera

lenka.gabrielova@upce.cz
466 036 183
profesor

prof. Ing.
Pavel
Vlasák
,
DrSc.


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavel.vlasak@seznam.cz
docent

doc. Ing.
Bohumil
Culek
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

culek@upce.cz
466 036 398
docent

doc. Ing.
Ladislav
Řoutil
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

ladislav.routil@upce.cz
466 036 393, 466 036 092
docent

doc. Ing.
Petr
Slabý
,
CSc.


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.slaby@upce.cz
466 036 479
vědecký pracovník

Ing.
Salih Serkan
Artagan
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

salihserkan.artagan@upce.cz
odborný asistent

Ing.
Lukáš
Beran
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

lukas.beran@upce.cz
odborný asistent

Ing.
Martin
Jacura
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

martin.jacura@upce.cz
466 036 479
odborný asistent

Ing.
Pavel
Jiříček
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

pavel.jiricek@upce.cz
466 036 439
odborný asistent

Ing.
Zdeněk
Skořepa
,
Dr.


Dopravní fakulta Jana Pernera

zdenek.skorepa@upce.cz
odborný asistent
Ing. Vladimír Suchánek, Ph.D.

Ing.
Vladimír
Suchánek
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

vladimir.suchanek@upce.cz
466 038 515, 466 038 915
odborný asistent

Ing.
Özgür
Yurdakul
,
Ph.D.


Dopravní fakulta Jana Pernera

ozgur.yurdakul@upce.cz
466 036 644
asistent

Ing.
Filip
Ševčík


Dopravní fakulta Jana Pernera

filip.sevcik@upce.cz
asistent
Ing. Petr Vnenk

Ing.
Petr
Vnenk


Dopravní fakulta Jana Pernera

petr.vnenk@upce.cz
466 038 509, 466 036 644
0