Státní závěrečné zkoušky

Studium oboru Dopravní stavitelství se v souladu s § 45 a § 46 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, ukončuje státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské, resp. diplomové práce.

Státní závěrečné zkoušky se na Katedře dopravního stavitelství konají dvakrát ročně, v únoru a červnu.

false

Příručka kvalifikačních prací a závěrečných zkoušek

true

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám

0