2. kolo přijímacího řízení do bakalářských oborů

27. 6. 2019

Vážení zájemci o studium,

děkan Dopravní fakulty Jana Pernera vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských oborů:

➡️ Dopravní marketing, management a logistika,
➡️ Technologie a řízení dopravy (Technologie a řízení dopravních systémů nebo Logistické technologie),
➡️ Dopravní stavitelství,
➡️ Dopravní prostředky (Kolejová nebo Silniční vozidla)
➡️ Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě.

Přihlášky můžete podávat od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019

Přijímací zkouška se nekoná. Musíte však dodat úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení a konečného vysvědčení z posledního ročníku střední školy do 15. 9. 2019.

Přihlášky ke studiu lze podávat elektronickou formou. Přihláška se netiskne a na fakultu se nezasílá. Po registraci e-přihlášky je vygenerováno oborové číslo uchazeče. Na stejné internetové adrese lze následně sledovat stav přihlášky.

Poplatek za přijímací řízení činí 500,- Kč. Hradí se bankovním převodem nebo platební poukázkou (výhradně složenkou typu A). Administrativní poplatek je nevratný.

U obou typů přihlášek je platbu třeba poukázat na účet Univerzity Pardubice,

číslo účtu

37030561/0100

variabilní symbol

5920

konstantní symbol

platba složenkou - 379

 

platba převodem - 308

specifický symbol

e-přihláška - oborové číslo uchazeče

Další podrobnosti k přijímacímu řízení